گیوتین ورق چیست؟

فرم و شکل دادن به ورق های فلزی را ورق کاری می گویند. برای انجام ورق کاری از روش های متعددی استفاده می شود از جمله برشکاری، خم کاری ورق ، اتصال و مونتاژ و.... که به اختصار معرفی می شوند.

عملیات برشکاری :
برای برشکاری معمولا از قیچی استفاده می شود که خود این قیچی ها میتوانند قیچی اهرمی یا دستی باشند.

عملیات قیچی کاری :
یکی از متودهای برشکاری ورق به صورت اتوماتیک قیچی کاری می باشد که در این روش از قیچی برای بریدن ورق و ... استفاده می شود. در این روش در دو سمت قیچی تیغه های بسیار تیزی وجود دارد که یا بوسیله ماشین حرکت می کنند یا توسط دست.

برشکاری چیست؟
عملیات برش ورق توسط قیچی بوسیله دو تیغ بسیار تیز به شکل گوه انجام می شود که از روبروی هم رد می شوند و عملیات برش را انجام می دهند.
در زمان برش با قیچی باید میزان فاصله ی بسیار کمی بین تیغه ها وجود داشته باشد. که باعث می شود اصطکاک از بین برود و این امر موجب برشکاری راحت تر می شود. به این فاصله لقی می گویند. ضخامت و جنس ورق با لقی قیچی ارتباط مستقیم دارد.

 

 

دستگاه ساخته شده گیوتین ورق گروه صنعتی پویابرش

گیوتین ورق


تقسیم بندی قیچی ها در برشکاری:
سه نوع قیچی برای برشکاری وجود دارد:
1- قیچی دستی
2- قیچی ماشینی
3- قیچی اهرمی


تعریف انواع قیچی ها:

قیچی های ماشینی :
قیچی های ماشینی خود سه نوع هستند که شامل انیورسال و گیوتین ورق و قیچی گردبر ماشینی هستند.

 

قیچی گیوتین ورق :

از این دستگاه برای ورق هایی که  بلند تر هستند استفاده می شود. همچنین در زمانیکه بخواهیم به عملیات برش سرعت ببخشیم از گیوتین استفاده می کنیم.در این نوع دستگاه ها غالبا تیغ بالا حرکت می کند و تیغ پایین ثابت است. تیغ بالا  نسبت به تیغ پایین زاویه ای تا حدود 5 درجه دارد. زمانیکه تیغ بالا حرکت میکند عملیات برش رخ می دهد. این معمولا یا دستی است یا ماشینی .


قسمت های مختلف گیوتین:

در قیچی محرکه ها با هم فرق دارند و دیگر اجزا مشابه هستند:
- بدنه دستگاه : بدنه دستگاه بوسیله ی ورق فولاد غلتک کاری شده و یا قطعات ریخته شده ساخته می شود. و یا میتواند بوسیله ترکیب دو روش یاد شده ساخته شود. در زمان پروسه برشکاری نیروی بسیار زیادی وارد می شود بنابراین میز قیچی گیوتین را محکم می کنند تا بتواند این فشار را تحمل کند. برای مهار ضربه های سنگینی که وارد می شود از متعادل کننده های فنر استفاده می شود.
- موتور دستگاه : موتور بخش اصلی قیچی گیوتین ورق است. موتور دستگاه باید قدرت بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند برشکاری هایی که نیاز به سرعت دارد را به خوبی انجام دهد.
- کلاچ در قیچی گیوتین: برای ایجاد ارتباط و یا قطع کردن ارتباط حرکت چرخشی از کلاچ استفاده می شود. در قیچی ها برای شروع چرخش میلنگ از کلاچ استفاده می شود. کلاچ در واقع ارتباط بین دنده محرک و میلنگ است.

انواع کلاچ این دستگاه: کلاچ مکانیکی - کلاچ دیسکی
کلاج های مکانیکی در قیچی های نوع مکانیکی مانند پنینی و سه فکی و غلطکی استفاده می شود.
کلاجهای دیسکی در نوع هیدرولیکی کاربرد دارد مانند پنوماتیک و روغنی
- نگهدارنده ورق:
ثابت نگه داشتن ورق در عملیات برشکاری بسیار اهمیت دارد. نگهدارنده ورق وظیفه ثابت نگه داشتن ورق در دستگاه ذکر شده را بر عهده دارد. اگر ورق در زمان برش تکان بخورد عملیات برشکاری با مشکل مواجه می شود. وسیله نگهدارنده باید قدرت بسیار زیادی داشته باشد تا زمانیکه تیغه بالایی حرکت می کند و برش انجام می شود بتواند قطعه را ثابت نگه دارد که این مقاومت توسط فنر و یا نیروی هیدرولیکی سیلندرهای هوا و ... تامین می شود.

- تیغه های قیچی گیوتین ورق :
تیغه های این قیچی از فولاد کروم تهیه می شود . در زمان عملیات برش نیروی بسیار زیادی به تیغه ها وارد می شود بنابراین باید از نوع جنس فولاد کروم دار باشند تا با وارد امدن نیروی بالا روی تیغه ها موجب فرسایش تیغه نشود. تیغه ها هرچند وقت یکبار باید تیز شوند که این کار بوسیله ماشین سنگ انجام می شود. اگر تیغه ها کند باشند باعث ایجاد صدمه و آسیب به ورق می شود.