بویلرهای چگالشی و بویلرهای غیرچگالشی

بویلر چیست؟

بویلر boiler یکی از تجهیزات تاسیساتی است که برای گرم نمودن سیالات با مصارف مختلف به کار می رود. دیگ های مختلفی در بازار وجود دارد از جمله دیگ روغن و دیگ آب گرم و دیگ بخار. بویلرهایی که برای منازل و مصارف منازل استفاده می شوند از نوع آب گرم هستند. بویلرهایی که برای مصارف خانگی هستند از چند کیلووات شروع شده تا یک مگاوات ظرفیت دارند.
بویلرهای آب گرم معمولا شامل قسمت هایی از جمله محفظه تحت فشار حاوی مبدل حرارتی، مشعل، دودکش و یک سیستم کنترلی هستند. گرمایی که در اثر سوخت توسط مشعل ایجاد می شود با روشهای مختلفی به آب داخل مبدل منتقل میگردد. آب گرم خروجی با درجه حرارت 90 سانتی گراد زمانیکه از مصرف کننده عبور میکند با کم شدن دما تا 30 درجه سانتی گراد مجددا به بویلر باز میگرددو
بویلرهای مورد استفاده از نظر ساخت به 2 دسته تقسیم میگردد:.
    دیگ های چگالشی   Condensing Boiler

    دیگ های غیرچگالشی Non- Condensing Boiler

بویلر


بویلرهای متداول غیرچگالشی برای بهره بردن از گرمای قابل حس سوخت برای انتقال دادن آب استفاده می شوند. در بویلرهای غیرچگالشی با توجه به بازده مبدل حرارتی، قسمتی از گرمای قابل حس به آب انتقال می یابد که این مقدار منتقل شده در هر بویلر تفاوت دارد. بخشی از گرمای محسوس نیز توسط دودکش به خارج از محیط منتقل می شود.بویلرهای چگالشی


تولیدکنندگان بویلرهای تاسیساتی برای بهبود دادن کیفیت بازدهی و همچنین بهره گیری از تجهیزات کنترلی میکوشند که از تکنولوژی چگالش استفاده کنند.
در بویلرهای چگالشی حرارتی که از طریق دودکش به خارج از محیط انتقال می یابد، جذب می شود.بخار آب موجود گرمای نهان تبخیر را از دست می دهد و به مایع تبدیل می شود. زمانیکه این گرمای نهان به آب انتقال یافت، راندمان بویلر( بین 10 تا 12 ) بالا می رود. در این زمان دمای گازهای خارج شده از دودکش کم میشود و در دمایی بین 60 تا 70 درجه تخلیه می شود. این مایع که تولید می شود کمی خاصیت اسیدی دارد و به همین خاطر در بویلرها از دودکش و سیستم تخلیه آب از جنس پلاستیک استفاده میشود.
بیشترین بازدهی بویلرهای غیرچگالشی حدودا بین 70 تا 76 درصد میباشد. به این علت که امکان بهره برداری از گرمای قابل حس سوخت را دارد ولی در بویلرهای چگالشی در محدوده 90 تا 98 درصد می باشد. بویلرهای چگالشی راندمان حرارتی بالاتری نسبت به بویلرهای غیرچگالشی دارند و همچنین جنبه های مثبت زیست محیطی، امکان تغییر ظرفیت بویلر، کاهش میزان فضای اشغال شده در موتورخانه و راحتی در نصب بویلر، راحتی در تعمیرات و نگهداری از بویلر، کم کردن هزینه های جاری ساختمان نیز از دیگر ویژگی های بویلرهای چگالشی می باشد.