آموزش طراحی سازه فولادی

آموزش طراحی سازه های فولادی

این آموزش به گروه های زیر بسیار کمک کننده می باشد:
الف- دانشجویان با استفاده از این آموزش با روشهای طراحی سازه ها کاملا آشنا می شوند.
ب- اساتید دانشگاه میتوانند از این آموزش استفاده کنند
ج- مهندسین طراح و مهندسین عمران میتوانند از این آموزش استفاده نمایند و به طراحی سازه سرعت دهند.

این آموزش شامل فصل های زیر می باشد که به اختصار معرفی میگردد:
فصل اول:کلیات
فصل دوم:قطعات کششی
فصل سوم:قطعات فشاری
فصل چهارم:کف ستون
فصل پنجم:قطعات خمشی
فصل ششم:مباحث تکمیلی تیرها
فصل هفتم:تیر مختلط
فصل هشتم:تیر ستون
فصل نهم:پیچش
فصل دهم:پیچ و پرچ
فصل یازدهم:جوش
فصل دوازدهم:اتصالات
فصل سیزدهم:تیرورق
فصل چهاردهم:بادبندها
فصل پانزدهم:قطعات با لختی متغییر
فصل شانزدهم:طراحی در برابر سختی
فصل هفدهم:طراحی سازه خرپایی
جدول نیمرخ های ساختمانی
نام فایل: آموزش گام به گام طراحی سازه فولادی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com