تاریخچه اسکلت فلزی:

تاریخچه اسکلت فلزی

در زمان های قدیم در ساختار اسکلت فلزی از چدن استفاد میشد. سپس به تدریج انسان ها از آهن های چکش خوار استفاده کردند. به این ترتیب میتوانستند توسط این فلزات اشکال مورد نظر خود را شکل دهند.
پس از سالها استفاده از آهن چکش خوار و فلز چدن، انسان ها تصمیم گرفتند از فولاد استفاده کنند. هم اکنون نیز در اسکلت فلزی از فولاد استفاده می شود.
فولاد چندین مزیت دارد که یکی از این مزیت ها پایین بودن وزن این فلز است که موجب میشود اسکلت فلزی نهایی وزنی پایین داشته باشد. همینطور این فلز موجب میشود که فضای کمتری اشغال شود. اما در اسکلت بتنی میزان فضای اشغالی بسیار زیاد است. اسکلت فلزیدر سازه های طویل بسیار مناسب است. اسکلت فلزیغالبا توسط پیچ و مهره و یا جوش اتصالات به هم وصل می شود.

 

مزیت های اسکلت فلزی پیچ و مهره:

معمولا در زمین لرزه، اسکلت فلزی که به روش جوشکاری به هم متصل شده، چنانچه محل جوش به طور نامناسب جوش داده شده باشد باعث سستی سازه اسکلت فلزی می شود و این امر موجب ایجاد مشکلات در زمین لرزه می گردد.لذا روش پیچ و مهره اسکلت فلزی توصیه می شود.
اسکلت فلزی پیچ و مهره نسبت به اتصالات جوشی در زمان کمتری آماده می شود.
در مورد فاکتور کیفیت باید گفت، قطعا کیفیت اسکلت فلزی پیچ و مهره بالاتر از اسکلت فلزی با اتصالات جوش است.
معمولا در مقابل زمین لرزه اسکلت فلزی پیچ و مهره دارای استحکام و مقاومت بالاتری است.
در مقابل آتش سوزی و انفجار، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای استحکام بالاتری دارد زیرا در اسکلت فلزی جوشی، محل اتصال در اثر دمای بالای آتش سوزی ممکن است تخریب گردد.
غالبا از اسکلت فلزی با اتصال جوشی در ساختمانهایی استفاده می شود که اهمیت چندانی ندارند. به همین خاطر معمولا این روش در آمریکا طرفداران زیادی ندارد.
اسکلت فلزی پیچ و مهره ای پیش از آنکه رنگ شود ابتدا زنگ زدایی می گردد. به همین دلیل خوردگی کمتری نسبت به اسکلت فلزی با اتصالات جوشی دارد. اما در اتصالات جوشی از ضد زنگ استفاده می شود اما این کار بلعکس عمل می کند و موجب خوردگی می شود.
سازه اسکلت فلزی پیچ و مهره را میتوان از هم باز کرد و مونتاژ کرد این یک مزیت بسیار عالی برای این نوع سازه است که از این نوع سازه میتوان در همه جا استفاده کرد.