یاتاقان های صنعتی

Y-BEARING ها که معمولاً به Insert Bearing که در زبان عامیانه به آن یاتاقان بلبرینگی می گویند، مشهور هستند، بر بیس یک بیرینگ شیارعمیق آّب بندی شده هستند که شامل یک حلقه خارجی محدب و در بیشتر موارد، حلقه داخلی امتداد یافته با تجهیزی برای قفل شدن و قابلیت نصب سریع بر روی شافت، می ­باشد.

Y-BEARING ها بصورت جداگانه و یا بعنوان یک مجموعه وجود دارند. این قطعات شامل یک هوزینگ، بیرینگ و آب بندی هستند که در کارخانه مونتاژ و گیریس کاری اولیه شده اند.  این مجموعه آماده، می تواند نا­ هم محوری اولیه را بصورت متوسط جبران کند، اما بصورت عادی قادر به تحمل جابجایی محوری شافت نیست.

انواع یاتاقان:

یاتاقان های معمولی(بوش، یاتاقان ژورنال، یاتاقان آستینی، یاتاقان لغزشی)

یاتاقان های غلتشی(بیرینگ، ضد اصطکاک)

یاتاقان صنعتی

 

انواع یاتاقان ها:

دونوع کلی یاتاقان ها:

- یاتاقان های ساده یا لغزشی

- یاتاقان های غلطکی یا ضد اصطکاک

-انواع یاتاقان های ساده یا لغزشی شامل:

1- یاتاقان های لایه نازک روغن یا روغن کاری مرزی

  - یاتاقان های مالشی

  - یاتاقان های فلزی دارای حفره های نفوذ روغن

2-یاتاقان های لایه ضخیم روغن

 -روغن کاری هیدروستاتیک

 - روغن کاری هیدرودینامیک

 

یاتاقان های معمولی شامل:

1- تقسیم بندی بر اساس نوع روانکاری

2- تقسیم بندی بر اساس شکل ظاهری(متداولتر)

   - یک تکه

یاتاقان صنعتی

 

یاتاقان صنعتی

یاتاقان صنعتی


محصولات تام تجهیزاسپادانا