مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی نیاز به قوانین خاصی دارد.به کار بردن قوانین خاص و توصیه های مهم در ساخت اسکلت فلزی ساختمانی بر روی کیفیت نهایی سازه تاثیر بسزایی دارد . در این مقاله به نکاتی کلیدی در ساخت اسکلت فلزی اشاره خواهیم کرد تا سازه ای با کیفیت بالا و مقاومت بالا بسازیم.

به کاربردن و توجه به توصیه هایی برای ساختن سوله نیز میتواند در کیفیت و مقاومت سازه تاثیر گذار باشد .

اسکلت فلزی

 

در اجرای عملیات چه نکاتی رعایت شود؟

در ساختن اسکلت فلزی توجه به دهانه خرپا بسیار حائز اهمیت است. اگر دهانه خرپا به 8 متر برسی برای اینکه سازه تغییر شکل ندهد باید به آن تغییر فرم دهیم . تغییر شکلی که روبه بالا است.تخمین اندازه تغییر مورد نظر در اسکلت فلزی برعهده مهندس مربوطه است.

میزان ضخامت اجزای سازه که در محیط خارجی و در برابر عوامل و اثرات جوی قرار دارد نباید از 6میلی متر کمتر باشد. در ساختمانهایی که در محیطهایی هستند که آب و هوا به شدت تغییر میکند این نکته اهمیت دارد. اما این فاکتور در مورد ساختمانهایی که در محیط خشک هستند تا نزدیک 5 میلی متر باشد هم مشکلی پیش نخواهد آمد.
در زمان تعمیر سوله و یا در زمان اتصالات گرم در مرحله ساخت اسکلت فلزی ، میتوان از متود گرم کردن موضعی برای بوجود آوردن منحنی و یا از بین بردن انحنا استفاده کرد.در قسمت هایی از اسکلت فلزی یا سوله که گرم می شود مجاز هستیم دما را تا 565 سانتی گراد برسانیم.

قسمت هایی که توسط شعله برش می دهیم باید نتیجه ای تخت و بدون ناهمواری داشته باشند. در صورتی که ناهمواری به 5 میلیمتر یا بیشتر برسد این ناهمواری ها را توسط سنگ زدن و یا جوش هموار می کنیم.


 درزهای فشاری توسط تراش دادن و یا سوهان و سنگ زدن باید به درستی مهیا شود.

برای قسمت های اصلی که فشار بیشتری روی آنها می باشد نمیتوان از روش مشعل برش استفاده کرد اما برای عیوب بسیار کوچک و جزئی میتوان از روشهای ضربه و یا برش استفاده کرد. بعد از این مراحل حتما باید سطح مورد نظر را تمیزکاری کرد.

نکات نهایی :


زمانیکه کار ساخت اسکلت فلزی به پایان رسید باید قطعات نصب شده تراز شوند و انحراف آنها نباید از 500/1 بیشتر باشد. چنانچه در مرحله نهایی انحرافات از مقدارهای مجاز بیشتر نبود میتوان گفت یک اسکلت فلزی خوب تهیه و نصب شده استو

مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی باتوجه به اصول گفته شد باید دقیقا انجام شود. زمانیکه قصد نصب قطعات را داریم باید نکات ایمنی را رعایت کنیم . قطعات فلزی باید توسط پیچ و مهره و یا هر روش مطمئن دیگر نصب شوند و باعث آسیب رسیدن به کارگران و ... نشود. برای جلوگیری از خطراتی مانند سقوط قطعات باید از مهارها و بادبندها استفاده کرد تا زمانیکه خطری وجود ندارد.