اسکلت بتنی به زبان ساده:

این نوع اسکلت در واقع همان سازه بتنی است که در ساخت ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد. از این نوع سازه در ساخت راه پله، ستون ها و فنداسیون ساختمان استفاده می شود. معمولا برای ساخت این نوع سازه از بتن آرمه استفاده می شود . بتن آرمه نیز از ترکیبی از سیمان و شن و ماسه و فولاد و میلگرد تشکیل می شود. چنانچه در ساخت تیرهای اصلی و ستون و پی از بتن آرمه استفاده شود میتوان گفت آن سازه، یک سازه بتنی است.معمولا در پی و فنداسیون، تیر، ستون، تیرچه، راه پله، سقف و دیوار برشی از بتن استفاده می شود.


مراحل ساخت یک ساختمان با اسکلت بتنی:

1-خاکبرداری و تخریب به منظور آمادگی سطح و بنا
2-گودبرداری اصولی به منظور رسیدن به خاک بکر
3-آرماتوربندی فنداسیون و قرار دادن میلگردهای انتظار برای اجرا کردن ستون ها
4-بتن ریزی فنداسیون و مرطوب نگه داشتن آن تا سه روز
5-آرماتوربندی و بتن ریزی ستون ها
6-قرار دادن تیرچه بلوک
7-قالب بندی دیوارها و قرارگیری میلگردهای سقف
8-آرماتوربندی اسکلت دو طبقه و طبقات دیگر
9-دیوار چینی و تیغه چینی
10-نماسازی

اسکلت فلزی

اسکلت فلزی یا بتنی بهتر است؟

با مقایسه این دو سازه با هم به این مساله پی می بریم

    کم وزن بودن اسکلت فلزی
    پیروی فولاد از قانون هوک تا تنش های بزرگ  (خاصیت ارتجاعی فولاد )
    مقاومت بسیار بالای قطعات فلزی و ارتباط مقاومت به وزن. که این خود باعث می شود در دهانه سوله مورد استفاده قرار گیرند.
    کارا بودن آن در سازه های طویل
    خاصیت یکنواختی : معمولا  فلز در کارخانه های بسیار بزرگ با دقیق تهیه میشود،به همین علت میتوان  به یکنواخت بودن خواص اطمینان کرد.
    فولاد دوام بسیار بالایی دارد که در ساختمان های فلزی بسیار مناسب می باشد و این باعث استفاده از آن در مدت زمان طولانی می گردد.
     فولاد معمولا توانایی تحمل ضربه را دارد که یکی از علل مقاومت در مقابل خرابی است.
     قطعات فلزی و فولاد همگن هستند(پیوستگی).
    مقاومت متعادل فلز و فولاد: مصالح فلزی در مقابل کشش و فشار رفتاری یکسان و همچنین در برش نیز خوب هستند. در زمان تغییر وضعیت بار، بر اثر نیروی وارده قابل تعویض و همینطور در بارهای پیش بینی شده معمولا در نتیجه  ی برش نشات گرفته از آن هستند.
     امکان مقاوم سازی: اگر در قسمتی از ساختمان بخشی به علت محاسبات غیر دقیق و اشتباه و یا تغییر در اجرا درست اجرا نشده باشد میتوان با پرچ کردن و یا جوش و ... آن را تقویت نمود ویا قسمت هایی اضافه نمود.
    ساخت و نصب راحت
    سرعت نصب: سرعت نصب قطعات فلزی بسیار کمتراز اجرای بتن در ساختمان است.
    پرتی مصالح: اسکلت فلزی نسبت به اجرای بتن و ... در ساختمان پرتی کمتری دارد.
    اشغال فضا:‌ اسکلت فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی است، سطح بلا استفاده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود.


محصولات تام تجهیزاسپادانا