شرکت مهندسی تام تجهیز اسپادانا فعال در زمینه طراحی ٬ساخت و نصب تجهیزات کارخانجات صنعتی ٬رضایت مندی مشتریان و ارائه بهترین کیفیت را جهت تحقق اهداف راهبردی٬ در سر لوحه کار خود قرار داده است ، در این راستا برای به ثمر رسیدن اهداف شرکت موارد زیر را مد نظر قرار داده ایم:

  • درک٬شفاف سازی و بررسی نیازهای مشتریان و تلاش در رضایتمندی آنها
  • توسعه بهینه منابع انسانی و توجه به آموزش ٬رشد٬یادگیری و نوآوری
  • اجرای فعالیتها و پروژه های سازمان بر مبنای استانداردهای معتبر
  • تحقیق و توسعه به منظور ایجاد و توسعه دانش مهندسی و ساخت٬مدیریت و اجرای پروژه ها
  • افزایش بهره وری٬کاهش هزینه ها ٬تحویل به موقع
  • توسعه مشتریان در  بازارهای داخلی و خارجی و دستیابی به علوم مدرن ساخت تجهیزات
  • توسعه و فناوری اطلاعات

مدیریت و کارکنان شرکت تام تجهیز همواره ضمن درک مفاهیم این خط مشی٬ تعهد و پایبندی خود را به اصول و اهداف تعیین شده از طریق مشارکت در اجرای آن اعلام می دارند.