اسکلت فلزی پیچ و مهره با اسکلت فلزی جوشی تفاوتهایی دارد. در اسکلت های جوشی تمامی عملیات ساخت اسکلت فلزی در کارگاه انجام می شود منتها در اسکلت پیچ و مهره ساخت ستون ها، تیر ها، بادبند ها، پروفیل های مرکب و... در کارخانه انجام میگردد.

  زمانیکه که اسکلت فلزی در کارخانه تحت  نظر متخصصین ساخته و بازرسی کنترل کیفیت می شود در نتیجه جوش با کیفیت تر و مقاومت بالاتری حاصل می گردد. ولی در محل کارگاه تنها قطعات با پیچ و مهره به هم بسته می شوند.

در ساختمانهای اسکلت فلزی اتصال قطعات به همدیگر توسط جوش و پرچ و یا پیچ صورت میگیرد. در ایران استفاده از جوش در اسکلت فلزی رایج می باشد. در زمان زلزله نورث ریچ در سال 1994 به علت ترک و شکست در محل اتصال جوش پایه این باور به وجود آمد که اسکلت فلزی پیچ و مهره در زمان زلزله مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد نسبت به ساختمان اسکلت فلزی جوشی. همچنان تحقیقات در مورد این مساله ادامه پیدا کرده است. بنابراین استفاده از اسکلت فلزی جوشی بیشتر در سازه های کم اهمیت تر استفاده می شود.
طی گزارشات بسیاری عملکرد نامناسب استفاده از جوش در اسکلت فلزی جوشی ارائه شد که این امر موجب پی بردن به مساله کیفیت بالا و مناسب سازه های اسکلت فلزی پیچ و مهره ای شد. غالبا در اتصالات بسیار حساس مانند جوش شیاری نفوذی، یا اتصال تیر به ستون از پیچ و مهره استفاده گردد که این امر موجب بالا رفتن کیفیت ساخت و تسریع در  اجرای کار می گردد.

تصویر اسکلت فلزی جوشی:

اسکلت فلزی پیچ و مهره

پروسه اجرای اسکلت فلزی :

 

محصولات تام تجهیزاسپادانا